Klantenservice Webshop

Hartelijk welkom bij de klantenservice van onze webshop.

Bent u op zoek naar onze algemene contactgegevens? Klik dan hier.

Levertijd & bezorgkosten

Wij rekenen géén bezorgkosten bij een bestelling vanaf € 50,-  Bij bestellingen onder dit bedrag brengen wij € 6,95 verzendkosten in rekening. (Met uitzondering van de kleurkaarten, deze worden gratis verstuurd.) Al onze producten worden zoveel mogelijk uit voorraad geleverd.

Hierdoor streven wij naar een maximale levertijd van 3 werkdagen, indien mogelijk wordt een bestelling natuurlijk eerder verstuurd.

Betaling

Betalen kan in onze webshop gemakkelijk en veilig via iDEAL of door het totaal van uw bestelling via uw bank zelf aan ons over te maken.
Onze bankgegevens worden tijdens het bestelproces en in de bevestigings-email weergegeven.

Algemene Voorwaarden

  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Styll by M de wijze van verzending.
  • Afnemer draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  • Afnemer is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarin worden de producten voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.Styll by M zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen vanaf kennisgeving, afnemen.
  • Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Styll by M is in dat geval gerechtigd de producten voor rekeningen risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten, verschuldigd echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan derden.
  • Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
  • In geval van schade aan producten dient u dit binnen 2 werkdagen schriftelijk te melden bij Styll by M. Aan de hand van de situatie zullen wij daar een passende oplossing tegenover stellen.
  • Wij nemen geen producten retour die via de webshop zijn besteld.

Heeft u overige vragen over onze webshop of onze producten neem dan gerust contact met ons op.