Disclaimer

Styll by M streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen.
De gepresenteerde informatie, beschikbaarheid van producten en voorraad dient ter indicatie. Styll by M verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Styll by M echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.
 
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Styll by M geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.
 
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Styll by M geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Styll by M niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.
 
Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met Styll by M.